Anlita mig

Vid det här laget undrar du kanske två saker:

  • Vad kostar det?
  • När kan det vara klart?

För att jag ska kunna ge dig ett snabbt svar behöver jag få en uppfattning om projektets omfattning och svårighetsgrad, och i de flesta fall underlättar det om jag får se ett utdrag av texten.

Tidsåtgång och kostnad beror på följande faktorer:

  • Hur många ord består dokumentet av? För större projekt som innebär flera dagars eller veckors arbete är det smidigast att vi kommer överens om ett fast pris. För kortare projekt med leverans samma dag har jag ett timarvode.
  • Behöver du omfattande språkgranskning, enklare textredigering eller korrekturläsning? Ibland kan det som beställare vara svårt att veta. Låt mig titta på texten så återkommer jag med exempel på vad jag skulle kunna göra på de olika nivåerna.
  • Tid för frågor och kommentarer – ibland är projekt inte lika okomplicerade som de verkar. När jag till exempel jobbar med vetenskapliga rapporter och forskning är det bra att räkna in tid för frågor och svar.
  • Format och leveranstid

Viktigt att veta!

  • Jag behandlar all information och dokument från befintliga och potentiella kunder med sekretess. Jag skriver gärna på ett sekretessavtal om så önskas.
  • Jag tycker det är viktigt att min expertis passar mina kunders behov. Om jag upplever att dina behov ligger utanför min expertis hjälper jag gärna till att hitta en annan leverantör.